baed tadawul ‘akhbar hawl aihtimaliat sajniha la 8 sanawat ..shakira la

83
baed tadawul 'akhbar hawl aihtimaliat sajniha la 8 sanawat .. # shakira la tubali
🛑 ailtaqatat suar lilnajmat alkulumbiat shakira mae 'abnayiha wahi tughadir matar mayami dun alailtifat 'iilaa aitihamiha bialaihtial aldaribii aladhi qad tasil euqubatuh 'iilaa alsijn 8 sanawat


baed dhalik baed 'an hadhar almudaeun al'iisban shakiran min aihtimaliha sijn thabatat 'iidanataha bituhmat alaihtial aldaribii almazeum biqimat 15.5 milyun dulari.


🛑 yudhkar 'ana 'awladaha sasha , sabe sanawat , wamilanu , tise sanawat 'atfaliha min sadiqiha laeib kurat alqadam al'iisbanii jirard bikih aladhi ainfasalat eanh mwkhran
brid yawmi